NS-020-MTS

Ispitna slušalica sa tonskim generatorom

 • Ispitna slušalica za komunikaciju i ispitivanje živih i mrtvih parica dužina preko 10Km
 • Par slušalica ostvaruju interfonsku telefonsku DUPLEX vezu po La i Lb granama dva ure aja
 • TON GENERATOR - Lc grana za ispitivanje parica na prekid, dodir, razbrajanje, preslušavanje
 • BIP TON u slušalicama oba uređaja za spoj
 • Lc grana oba uređaja samo po istoj grani
 • Prekidač POWER za uključenje i isključenje
 • Prekidač Tx-Rx za izbor režim rada
 • Prekida MUTE isključuje mikrofon, i omogućava funkciju MONITOR - slušanje telefonskog voda bez ometaju ve ostvarene veze
 • Prekidač VOLUME je trostepeni regulator glasnosti za izbor jačine glasnosti u prijemu
 • Mogućnost rada 3 - 4 uređaja istovremeno u paralelnoj linijskoj interfonskoj vezi
 • NS-020-MTS imaju mogućnost aktiviranja znaka centrale, odnosno zauzimanja tel. voda
 • Mogućnost komunikacije po jednom kablu, a ispitivanje drugog kabla
 • Naglavne slušalice sa FLEKSI mikrofonom daju novu dimenziju u obavljanju posla
 • Prenaponska zaštita za V veći od 200V
 • Prekostrujna zaštita za A veću od 70mA
 • Napajanje uređaja ALKALNOM baterijom 9V
 • Potrošnja uređaja 11 mA što daje mogućnost rada uređaja oko 30 časova
 • Karabiner i kopča za pričvršćenje i kačenje uređaja na sajlu, kabal, razne nosače i sl.
 • Dimenzije bez. naglavne slušalice: 120 x 75 x 30 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst