KTG-SET 2

Kablovska test garnitura SET

 • Komunikacija i ispitivanje po PRAZNIM paricama dužina (preko 10km)
 • Linijska INTERFONSKA - DUPLEX veza
 • BIP TESTER - Lc grana za ispitivanje parica na prekid, dodir, razbrajanje, preslušavanje
 • BIP - TON u slusalicama oba KTG-2 uređaja za spoj Lc grana oba KTG-2 uređaja samo po istoj grani
 • TEST SIGNAL za otkrivanje "PRVE PARICE" za komunikaciju sa ZVUČNOM
 • INDIKACIJOM otkrivanja 
  (signal se pronalazi VF SONDOM)
 • CALL taster za međusobni poziv KTG - SET 2 uređaja
 • NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200V OD SsPOJEVA SA NAPOJNIM VODOVIMA PCM UREĐAJA, KOMPIJUTERSKIH MREŽA I SLIČNO
 • STRUJNA ZAŠTITA ZA LINIJSKU STRUJU > 70mA
 • Napajanje uređaja sa Nc baterijama 12 V 300 mA
 • Nosač za nošenje KTG-2 uređaja na kaiš
 • Aluminijumski kofer sa sunđerastim umetkom zanošenje i čuvanje KTG - SET 2 uređaja
 • Nezavisni punjač za istovremeno punjenje oba KTG-2 uređaja
 • Klasično elektronsko zvono
 • TEST prekidač (uključuje test signal za otkrivanje parice)
 • LED pokazivač POWER (uključen KTG-2)
 • LED pokazivač CALL 
  (svetli prilikom pozivanja zvonjenjem)
 • LED pokazivač TEST (uključen test generator)
 • ZELENO - kad je uključen TEST prekidač
 • NARANDžASTO - kod priključenja drugog KTG-2 uređaja i prati ga zvučna signalizacija zvona
 • CRVENO - kad na ispitivanoj parici postoji napon
 • Metalno kućište KTG-SET-a
 • Tx-Rx prekidač (predajnik-prijemnik)
 • POWER prekidač (uključenje uređaja)
 • TEST signal 2,2 Khz
 • Zavijajući ton u VF SONDI - tražeci ton (dodir preko izolacije)
 • Isprekidani BIP TON sonde-parica (dodir na goli vod)
 • TEST signal je simetričan po La I Lb granama KTG-SET uređaja
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst