PTS 100-200

Tragač parica

PTS 100-200 je univerzalni tragač parica, koji omogućava brzu i sigurnu identifikaciju traženog voda ili parice u svim vrstama kablova: telefonski, računarski, alarmni, signalni, energetskim i sl. Omogućava, sigurnost i efikasnost kabl-monterima serviserima u obavljanju posla rada čak i u zimskim uslovima.

PTS - 100 - SONDA

 • TASTER POWER za ON-OFF sonde
 • PREKIDAČ LOW-HIGH, za regulaciju glasnosti prijemnika
 • LED DIODA za prikaz uključenog stanja sonde
 • LED DIODA ZA OSVETLJENJE u uslovima slabe vidljivosti
 • FREKVENTINI OPSEG rada sonde 700Hz - 1,2KHz
 • DVOTONSKI ZAVIJAJUĆI (ANALOGNI) zvuk sonde
 • NAPAJANJE alkalnom baterijom 9V
 • METALNI VRH sonde zašrafljen je na ojačano kućište sonde
 • ZAŠTITA od prodora vode i prašine izvedena je u klasi zaštite IP-54
 • DIMENZIJE SONDE: 225x44x35mm
 • TEMPERATURNI OPSEG RADA: od -20C do +60C
 • TEMPERATURNA SKLADIŠTENJA: od -40C do +85C

PTS - 200 - GENERATOR

 • PREKIDAČ ZA IZBOR REŽIMA RADA generatora 
  • Položaj 1 - TEST - Ispitivanje kratkog spoja i prisustva napona na parici
  • Položaj 2 - OFF - Isključen generatora
  • Položaj 3 - ON - Emitovanje signala po parici
 • PREKIDAČ POLARITY - Ispitivanje polariteta grana parice u režimu TEST
 • MULTI LED INDIKATOR generatora: 
  1. ZELENA - ON - generator emituje signal po praznoj parici
  2. NARANDŽASTA - ON - Napon na parici ili kratki spoj parice
  3. CRVENA - REŽIM TEST - Prisustvo napona na parici ili kratki spoj parice
 • ASIMETRIČAN SIGNAL - po granama generatora
 • IZLAZNA FREKVENCIJA 1KHz +- 100Hz
 • DOMET SIGNALA genratora je oko 10km i uslovljen je tehničkim karakteristikama kabla po kojem se signal emituje.
 • GUMIRANE-METALNE krokodil kleme i RJ 11 konektor na La i Lb granama priključnih kablova genratora.
 • PREDNAPONSKA ZAŠTITA za DC do 100V, a za AC do 140V
 • NAPAJANJE alkalnom baterijom 9V
 • METALNI BAJONET na generatoru za sigurnosno kačenje
 • KUTIJA OSCILATORA izrađena je od kvalitetne ABS plastike
 • ZAŠTITA od prodora vode i prašine izvedena je u klasi zaštite IP-54
 • DIMENZIJE GENERATORA 115x62x26mm
 • TEMPERATURNI OPSEG RADA od -20C do +60C
 • TEMPERATURNI OPSEG RADA: od -20C do +60C
 • TEMPERATURNA SKLADIŠTENJA: od -40C do +85C
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst