VFT - PROFESSIONAL

Tragač parica

VFT - Professional je univerzalni tragač parica, koji omogućava brzu i sigurnu identifikaciju traženog voda ili parice u svim vrstama kablova: Telefonski, računarski, alarmni, signalni, energetskim i slično. Moguće je traženje kablova i u zidu do 50mm dubine. Svojim specifičnim funkcijama u odnosu na slične proizvode, daje sigurnost i efikasnost kabl-monterima u obavljanju posla čak i u otežanim zimskim uslovima rada.

PRIJEMNIK VFT-PROFESSIONAL

 • TASTER POWER za ON-OFF prijemnika
 • PREKIDAČ LOW-HIGH, za regulaciju glasnosti prijemnika
 • LED INIKATOR za preciznu indentifikaciju tražene parice
 • LED DIODE ZA OSVETLJENJE postavljena ispod metalnog vrha, za
  rad u u neosvetljenim prostorima
 • PREKIDAČ za paljenje i gašenje LED DIODE ZA OSVETLJENJE
 • DVA RAZLIČITA ZVUČNA SIGNALA PRIJEMNIKA:
  • DVOTONSKI ZAVIJAJU I SIGNAL ZA BRZU DETEKCIJU PARICE U SNOPU KABLA Ovo je RADNI SIGNAL za traženje, i oglašava se STALNO dok se vrh prijemnika približava vodu-parici sa emitovanim VF signalom, ali i ako se vrhom prijemnika dodirne preko IZOLACIJE VODA sa VF signalom
  • ISPREKIDANI BIP-BIP SIGNAL ZA ZVUČNU INDIKACIJU I POTVRDU NAĐENE PARICE. Ovo je POTVRDNI SIGNAL i oglašava se SAMO kada vrh prijemnika dodirne OGOLJENI VOD parice po kojoj se emituje VF signal

PREDAJNIK VFT-PROFESSIONAL

 • POWER PREKIDAČ za ON-OFF predajnika
 • PREKIDAČ LOW-HIGH za izbor radne snage predajnika:
  • OFF - LOW linijski izlaz 8V sa potrošnjom struje 10mA
  • ON - HIGH linijski izlaz 14V sa potrošnjom struje 30mA
 • MULT-LED INDIKATOR predajnika:
  • ZELENA BOJA: emitovanje VF signala po praznoj parici
  • CRVENA BOJA: prisustvo napona na parici
  • NARANDŽASTA BOJA: kratki spoj La i Lb grana parice
 • SIMETRIČAN IZLAZ VF signala po La i Lb granama predajnika
 • GUMIRANE KROKODIL KLEME i RJ 11 KONEKTOR na La i Lb granama priključnih kablova predajnika (dužina kablova 250mm)
 • PREDNAPONSKA ZAŠTITA predajnika za:
  • JEDNOSMERNI napon TRAJNO do 140V
  • NAIZMENIČNI napon 25 do 400Hz TRAJNO do 140V
  • KRATKOTRAJNA ZAŠTITA od nekoliko sec. je na 400V AC-DC
 • Napajanje predajnika i prijemnika BATERIJAMA 9 V
 • Kutije predajnika i prijemnika izrađene od ABS plastike
 • METALNI VRH prijemnika zašrafljen je na ojačano plastično kućište
 • prijemnika. Fleksibilna veza bakarnim širmom sa štampanom pločom
 • DVOSLOJNE ŠTAMPANE PLOČE, sa klasičnim elektronskim komponentama daju veliku otpornost na udare i padove uređaja
 • METALNI BAJONET na predajniku za sigurnosno kačenje predajnika VFT-PROFESSIONAL na sajlu kabla, kabal, žicu, razne nosače i sl.
 • Temperaturni opseg rada: -20 do+70 C
 • Temperatura skladištenja: od -40 do+85 C
 • Dimenzije: predajnika - 115x62x26mm | prijemnika - 225x44x35mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst