TG-1000

Predajnik tragača parica za kablove velikih dužina

 • TG-1000 JE VF PREDAJNIK PREDVIĐEN ZA RAD NA KABLOVIMA VELIKIH DUŽINA
 • TG-1000 - IMA LED INDIKATOR STATUS LINE :
  • ZELENA BOJA: emitovanje VF signala po praznoj parici
  • NARANDŽASTA BOJA: kratki spoj La i Lb grane parice
  • CRVENA BOJA: prisustvo napona na parici
 • TG-1000 ima SIMETRIČAN izlazni signal po La I Lb grani
 • Prednaponska zaštita predajnika TG-1000 na 140V
 • Prekidač POWER-STATUS za uključenje i isključenje
 • Prekidač za izbor za NORMAL-HIGH za izbor režima rada:
  • NORMAL sa linijskim naponom 8V
  • HIGH sa linijskim naponom 14V
 • Prekidač EXTRA (ISKLJUČENA INDIKACIJA KRATKOG SPOJA)
  sa linijskim naponom 18V za rad na kablovima velikih dužina
 • Predajnik TG-1000 je kompatibilan za rad sa sondama tragača parica,VFT-PROFESSIONAL i VFT-HIGH
 • Krokodil kleme i RJ-11 na La i Lb granama
  predajnika TG-1000
 • Remenik za nošenje i kačenje predajnika TG-1000
 • Plastificirano metalno kućičte
 • Napajanje TG-1000 Nc baterijom 9.6 V 400mA
 • Punjač Nc baterija 12V 500mA
 • Dimenzije TG-1000 : 155 x 70 x 45 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst