ITK-1

Ispitna telefonska kombinacija sa naglavnom slušalicom i tastaturom

 • Naglavna slušalica sa FLEKSI mikrofonom
 • Tone - Pulse biranje
 • NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200 V
 • STRUJNA ZAŠTITA ZA STRUJU > 70 mA
 • Napon napajanja od 5,6 - 200 V
 • Struja napajanja od 20 - 70 mA
 • Elektronsko zvono
 • Slušni uložak 250-Om
 • Mikrofon elektrik
 • HOOK prekidač (komunikacija - zvono)
 • FLASH taster (trenutni prekid veze)
 • REDIAL taster (biranje zadnjeg biranog broja)
 • TONE taster (prelaz sa Pulse na Tone biranje)
 • LED indikator IN USE ( u radu )
 • Automatska kontrola pojačanja
 • Impulsno biranje 10 PPS
 • Tonsko biranje 8 ton / sec
 • Metalno kućište ITK-1
 • Nosač za kačenje ITK-1 na kaiš
 • Dimenzije ITK - 1 : 115 x 70 x 33 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst