ITK-SM

Ispitna telefonska kombinacija sa MONITOROM linije

ITK-SM je projektovana i tehnički izvedena da dovede u sklad, neophodna funkcijska rešenja, visok kvalitet, malu težinu i kompaktnost proizvoda sa jedne i širokom krugu korisnika pristupačnu cenu sa druge strane. Karakteristike:
 • ITK-SM ima ugrađenu prednaponsku zaštitu za V veći od 200V
 • ITK-SM ima ugrađenu prekostrujnu zaštitu za A veću od 70 mA
 • Napon napajanja ITK-SM 5,6 - 200 V
 • Struja napajanja ITK-SM 20 - 70 mA
 • ITK-SM ima dvotonsko elektronsko zvono frekvencije 937 - 1083 Hz
 • U ITK-SM se ugrađuje standardni slušni uložak 250
 • U ITK-SM se ugrađuje standardni kondenzatorski mikrofon
 • Poseduje automatsku kontrolu pojačanja
 • PULSE biranje -10 pps DTMF biranje 8 ton/sec
 • Mogućnost memorisanja 10 tel.brojeva sa max do 17 cifara u (Two-touch) memorijskim lokacijama 0 - 9. Memorisani brojevi ostaju u zapamćeni bez obzira na dužinu ne korišćenja ITK-SM na telefonskim vodovima.
 • Komandni prekidači, tasteri i tastatura nalaze se sa unutrašnje strane rukohvata ITK-SM, tako da su zaštićeni od udara ili nehotičnog pritiskanja
 • MONITOR prekida MO (uključuje sklop visoke impedanse i omogućava nadzor i proveru telefonske linije bez ometanja telefonskih razgovora ili prenosa podataka koji su u toku, a istovremeno automatski isključuje korišćenje svih drugih funkcija ITK-SM)
 • HOOK prekidač HK za izbor TALK (govor i biranje) ili RING (zvonjenje)
 • TONE-PULSE prekidač T-P (izbor sistema biranja tonsko ili inpulsno)
 • FLASH taster FL 100-640mS (trenutni prekid veze)
 • REDIAL taster R-P (ponavljanje zadnjeg biranog tel. broja do max 32 cifre), a u toku biranja koristi se kao taster PAUSE sa intervalom od 3,6 sec.
 • TONE taster * (koristi se za prelaz sa pulsnog na tonski sistem biranja)
 • VOLUME prekidač L-H (izbor nivoa čujnosti u slušalici sa razlikom od 12 dB)
 • MUTE prekidač M-H (isključuje se mikrofon i uključuje sklop niske impedanse koji omogućava zauzimanje tona slobodnog biranja i slušanje razgovora)
 • MEMORY taster ME (taster za ulaz u biranje iz memorijskih lokacija 0 - 9)
 • STORE taster ST (funkcijski taster za upis tel.brojeva u memorije 0 - 9)
 • IN USE led indikator ("u radu" i "blinkanje" u ritmu biranja na pulse biranju)
 • DTMF led indikator
 • LINE POLARITY led indikatori (2kom) za prikaz polariteta tel. linije
 • Lithium baterija
 • Gumirane krokodil kleme 45 mm na krajevima priključnog kabla, koji je zaštićen gumenim uvodnikom koji sprečava uvijanje i kidanje kabla
 • FCC utičnica 6/4 - RJ11 konektor za priključenje telefonske linije
 • Kućište ITK-SM napravljeno je od kvalitetne visokootporne ABS plastike, i posebno ojačano (2.5mm) jer je predviđeno za rad na terenu, rad u otežanim vremenskim uslovima eksploatacije, kao i za rad montera na visini
 • Karabiner i nosač za kačenje ITK-SM na sajlu, kabal ili kaiš
 • Dimenzije ITK-SM : 230 x 60 x 54 mm
 • Težina ITK-SM : 300 g
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst