ITK-P

Ispitna telefonska kombinacija sa prijemnikom tarife 16 kHz

 • Tone - Pulse biranje
 • NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200 V
 • STRUJNA ZAŠTITA ZA STRUJU > 70 mA
 • Napon napajanja od 5,6 - 200 V
 • Struja napajanja od 20 - 70 mA
 • Elektronsko zvono
 • Slušni uložak 250 Om
 • Mikrofon elektrik
 • HOOK prekidač ( komunikacija - zvono )
 • FLASH taster ( trenutni prekid veze )
 • TEST 16kHz prekidač (uključuje prijemnika tarife)
 • REDIAL taster ( biranje zadnjeg biranog broja )
 • TONE taster ( prelaz sa Pulse na Tone biranje )
 • LOW - HIGH prekidač ( glasnost u slušalici )
 • ZVUČNA ( indikacija prijema tarifnog signala )
 • LED - IN USE ( prisustvo linijskog napona )
 • LED 16kHz ( indikacija prijema tarifnog signala )
 • Automatska kontrola pojačanja
 • Impulsno biranje 10 PPS
 • Tonsko biranje 8 ton / sec
 • Kućište od kvalitetne ABS plastike
 • Dimenzije : 230 x 60 x 54 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst