ITK-2

Ispitna telefonska kom. sa naglavnom slušalicom, linijskom interfonskom vezom i pozivnikom

 • Linijska interfonska DUPLEX veza 28V-25mA, sa većinom komercijalnih telefonaskih aparata, i ispitnih uređaja koji su kod nas u upotrebi
 • Naglavna slušalica sa FLEKSI mikrofonom
 • Tone - Pulse biranje
 • NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200 V
 • STRUJNA ZAŠTITA ZA STRUJU > 70 mA
 • Napon napajanja od 5,6 - 200 V
 • Struja napajanja od 20 - 70 mA
 • HOOK prekidač (telefon - zvono)
 • TONE taster (prelaz sa Pulse na Tone biranje)
 • TEL/INT prekidač (režim rada kao TEL ili kao INT)
 • FLASH taster (trenutni prekid veze)
 • REDIAL taster (ponavljanje zadnjeg biranog broja)
 • CALL taster pozivanje ZVONJENJEM
  (signal-30Hz 60-70vRMS) svih tipova tel. aparata
 • LED pokazivač CALL (indikacija generatora zvona)
 • LED pokazivač TEL-INT (uključena linijska INT veza)
 • LED pokazivač IN USE (ITK-2 priključena na linijski napon telefonske linije ili interfonske veze)
 • Automatska kontrola pojačanja u zavisnosti od struje napajanja
 • Impulsno biranje 10 PPS
 • Tonsko biranje 8 ton / sec
 • Metalno kućište sa nosačem za nošenje na kaišu
 • Nc baterija 12V 400 mA
 • Nezavisni punjač Nc BAT. 12V > 500mA 
  (MINUS pol u sredini konektora)
 • Dužina rada sa interfonskom vezom je 2 - 4h u zavisnosti od potrošnje drugog telefonskog aparata koji se koristi za ostvarenu vezu
 • Dimenzije ITK - 2 bez naglavne slušalice 
  155 x 70 x 45 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst