ITK-S

Ispitna telefonska kombinacija STANDARD

 • Tone - Pulse biranje
 • NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200 V
 • STRUJNA ZAŠTITA ZA STRUJU > 70 mA
 • Napon napajanja od 5,6 - 200 V
 • Struja napajanja od 20 - 70 mA
 • Elektronsko zvono
 • Slušni uložak 250 Om
 • Mikrofon elektrik
 • HOOK prekidač ( komunikacija - zvono )
 • FLASH taster (prekid veze)
 • REDIAL taster (biranje poslednjeg biranog broja)
 • TONE taster (prelaz sa Pulse na Tone biranje)
 • TONE - PULSE prekidač (izbor sistema biranja)
 • LOW-HAIG prekidač za glasnost u slušalici
 • LED pokazivač IN USE (u radu)
 • Automatska kontrola pojčcanja
 • Impulsno biranje 10 PPS
 • Tonsko biranje 8 ton / sec
 • Kućište od kvalitetne ABS plastike
 • Bajonet za kačenje na sajlu ili nošenje na kaišu
 • Dimenzije : 230 x 60 x 54 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst