ITK-L

Ispitna telefonska kombinacija sa LINE-INT vezom

 • Linijska interfonska DUPLEX veza sa svim tipovima ispitnih telefonskih kombinacija i komercijalnih telefonskih aparata
 • Tone - Pulse biranje
 • NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200 V
 • STRUJNA ZAŠTITA ZA STRUJU > 70 mA
 • Napon napajanja od 5,6 - 200 V
 • Struja napajanja od 20 - 70 mA
 • Elektronsko zvono
 • Slusni uložak 250 Om
 • Mikrofon elektrik
 • HOOK ( komunikacija - zvono )
 • FLASH ( trenutni prekid veze )
 • REDIAL ( biranje poslednjeg biranog broja )
 • TONE ( prelaz sa Pulse na Tone biranje )
 • TEL - INT ( rezim Telefon ili rezim Interfon )
 • LED - INT - LINE ( uključena interfonska veza )
 • LED - IN USE ( prisustvo linijskog napona )
 • Dvostruki regulator glasnosti ( LOW - HIGH )
 • Automatska kontrola pojačanja
 • Impulsno biranje 10 PPS
 • Tonsko biranje 8 ton / sec
 • Kućište od kvalitetne ABS plastike
 • Bajonet za kačenje na sajlu ili nošenje na kaišu
 • Nc baterija 12 V 400 mA
 • Nezavisni punjač Nc baterije 12 V 500 mA
 • Dimenzije : 230 x 60 x 54 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst